Disclaimer

| ALGEMEEN

Gebruik van deze website van Flickmyhouse (Truefip B.V.) en de daarmee verbonden diensten en handelingen voor externe gebruikers. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de vennootschap.

| GEBRUIK WEBSITE

De op deze website getoonde informatie wordt door Flickmyhouse met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Flickmyhouse marketplace verstrekt louter en alleen vastgoed (Huurwoningen) (Vakantiewoningen) MKB diensten b.v. (Vliegtickets) evenals  producten (Meubels) en (Aanbiedingen). Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze website noch de websites van affiliate partners of documenten waartoe via deze website toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen van diensten of producten. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden producten of diensten voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

| INFORMATIE VAN AFFILIATE PARTNERS, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Informatie aangeleverd door affiliate-partners, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van de Truefip B.V. zijn opgenomen voor verkoop of aanbieden van de gebruiker van deze website. Hoewel Flickmyhouse uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze website wordt opgenomen of de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Flickmyhouse geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.

| INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschap en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap. Inhoud van deze website waarbij een of meer social sharing buttons of deeplinks door Flickmyhouse zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze website voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

| GEEN AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel Truefip B.V. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de ontvangen producten of diensten die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. Truefip B.V. aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

| TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

| WIJZIGINGEN

De producten, diensten en aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Aan deze wijzigingen kunnen geen rechten worden ontleend.

| KLACHTENSERVICE

Flickmyhouse stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Flickmyhouse proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

| FINANCIËLE WAARSCHUWINGEN

Flickmyhouse is enkel het online-platform en vraagt altijd alleen e-mailgegevens en nooit om andere of extra gegevens. Flickmyhouse ontvangt geen Commissie, Huurgelden, Borgsom, of aanbetalingen van de aangeboden Huurwoningen en Vakantiewoningen. Kijk ook uit voor fishing: Internetcriminelen vissen met valse e-mails, sms of whatsapp naar uw privé gegevens.

| CONTACT

Flickmyhouse (onderdeel van Truefip BV) Bolstoen 12K

1046 AT Amsterdam

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.